Menu

Torksystem

Torksystem
Energisparsystem (LESS) är konstruerat för att uppnå energibesparing av torkluften som ledes till torkbehållaren


Laboteks torksystem är kända för hållbarhet, tillförlitlighet, miljöskydd och energibesparing.

 Labotek Energisparsystem (LESS) är konstruerat för att uppnå energibesparing av torkluften som ledes till torkbehållaren.

Labotek Energisparsystem (LESS)
Design för att uppnå energibesparing för torrluft som matas in i torken, skyddar även för övertorkning.

Den aktuella torktemperaturen kan sänkas med valfri grad utifrån den inställda torktemperaturen.

Sänkning av temperatur är automatiskt kontrollerad av returlufts temperaturen från varje DH


LESS systemet i Labo-net kontrollerar torktemperaturen när sänkningen har nått det inställda värdet. Temperaturen reduceras när materialet har torkat. Labotek anses vara en av de ledande leverantörerna inom torkningsteknik vid enbart användning av energisparande teknik.

För mer information kontakta våra säljare.

3 års garanti 5 år vid serviceavtal.

 

 

 

 

Request a quote

Request a quote and hear about some of the products and solutions we have delivered within your industry. We will be happy to share all our know-how - you are most welcome to contact us for more information.