Menu

Conti Crystallizer

Batch Conti Crystallizer
Den kompakta konstruktionen minimerar utrymmet.
Conti Crystallizer är en kristalliseringsenhet avsedd för kontinuerlig kristallisering av amorfa (icke-kristallina ) PET

Batch kontrollen eliminerar blandning av amorfa och kristallina material.

Conti Crystallizer finns i 2 variationer:
• Vakuum transportör för kristallisering av amoft granulat PET material (type V).
• Skruvtransport för kristallisering av regrind från flaskor, flingor eller annat friflytande form (typ S)

Finns i 4 variationer:

  CC80-V CC160-V  CC80-S   CC160-S 
Batch storlek [L] 80 160 80 160
Luft kapacitet max. [m³/h] 720 1440 720 1440

 

Egenskaper
Kapaciteten av kristallisering är beroende av tiden för kristallisering, bulkdensitet och materialet. Kristaliseringscykel  är ca 20 minuter för PET och 15 minuter för film eller regrind på grund av dess större yta
Omfattade 3 års garanti exkl slitdelar 5 års med serviceavtal

 

Begär en offert

Begär en offert och hör om några av de produkter och lösningar vi  levererar inom din bransch. Vi delar gärna med av vår all vår know-how - du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information.