Menu

Produktöversikt

 

MATERIALHANTERING
TORKNING
FÖRVARING
• Micro-Scan
Mikroprocessor Kontroll
VARMLUFTSTORK • Materialbehållare
Transportabla och stationära
• Mini-Feed 05
 Trycklufts transportör
• Conti-Dryer CD
Central varmluftstork system
• Inomhus silors
För lagring av granulära material
• Mini-Feed Serien
Hopper Loader för vakuumtransport
• LHD
Varmlufts tork
• Utomhus silor
För förvaring av råvaror
• Con-Evator SVR
Vakuumbehållare för transport
TORKMEDEL TORR • Magnetnät
Behållare magnetnät
• DynaCon conveyors
Transportband system
• DDM
Desiccant Dryer Mobile
 
DOSERING & BLANDNING
• DFD 100-200
Desiccant Flex Dryer
CENTRALISERADE SYSTEM
• Ratio-Selector
Tidsstyrda dosventiler
• DFD 300-8500 
Desiccant Flex Dryer
• Conveying Systems 
• Gravimetrisk blandning
För krävande doserings- och blandningsuppgifter
• DMR
Desiccant Mobile Rotor
• Drying Systems
• Gravimetrisk dosering
Doseringsanordning
• LRD
Rotor Hopper Dryer
 
    • Conti Crystallizer
För kontinuerlig kristallisering av amorft PET
STYRNINGAR
• Drying Hopper, DH  
• Labo-Scan Touch Screen kontroll
Automatisk styrning av transport
• EAC - Efficient Air Cooling • Processhjälpmedel
• Labo-Net Touch Screen kontrol
Full kontroll över alla materialhanteringsbehov
• EHR - External Heat Recovery • Kvarnar
• Labo-Net SQL
SQL databasserver direkt i PLC systemet
• Gravi-Dryer®
Loss in weight torknings system
• Kyla/Temperering
  • Trycklufttorkare  
     

I över 70 år har Labotek levererat kvalitetsutrustning inom olika branscher och uppnått en djup förståelse för våra kunders behov. Läs om några av de produkter och lösningar vi har levererat. Vi delar gärna alla våra kunskaper inom din bransch - du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information.