Menu

Produktöversikt

 

MATERIALHANTERING
TORKNING
FÖRVARING
• Micro-Scan
Mikroprocessor Kontroll
VARMLUFTSTORK • Materialbehållare
Transportabla och stationära
• Mini-Feed 05
 Trycklufts transportör
• Conti-Dryer CD
Central varmluftstork system
• Inomhus silos
För lagring av material
• Mini-Feed Serien
Hopper Loader för vakuumtransport
• LHD
Varmlufts tork
• Utomhus silos
För förvaring av råvaror
• Con-Evator SVR
Vakuumbehållare för transport
TORKMEDEL TORR • Magnetgaller
Magnetgaller för formsprutning, profil- och kabel extrudering
• DynaCon conveyors
Transportband system
• DDM
Desiccant Dryer Mobile
 
DOSERING & BLANDNING
• DFD 100-8500 
Desiccant Flex Dryer
CENTRALISERADE SYSTEM
• Ratio-Selector
Tidsstyrda dosventiler
• DMR
Desiccant Mobile Rotor
• Transportsystem
• Gravimetrisk blandning
För krävande doserings- och blandningsuppgifter
• LRD
Rotor Hopper Dryer
• Torksystem
• Gravimetrisk dosering
Doseringsanordning
• Drying Hopper, DH  
  • Trycklufttorkare • Conti Crystallizer
För kontinuerlig kristallisering av amorft PET
STYRNINGAR
ENERGIEFFEKTIVA LÖSNINGAR  
• Labo-Scan Touch Screen kontroll
Automatisk styrning av transport
• EAC - Efficient Air Cooling • Processhjälpmedel
• Labo-Net Touch Screen kontrol
Full kontroll över alla materialhanteringsbehov
• EHR - External Heat Recovery • Kvarnar
• Labo-Net SQL
SQL databasserver direkt i PLC systemet
• Gravi-Dryer®
Loss in weight torknings system
• Kyla/Temperering

MES

Manufacturing Execution System är ett ledande MES system för produktion

   
     

I över 70 år har Labotek levererat kvalitetsutrustning inom olika branscher och uppnått en djup förståelse för våra kunders behov. Läs om några av de produkter och lösningar vi har levererat. Vi delar gärna alla våra kunskaper inom din bransch - du är varmt välkommen att kontakta oss för mer information.